PŁUKANIE INSTALACJI

Dobra woda pitna to nie to samo, co dobra woda instalacyjna.

Jakość wody pitnej jest na najwyższym poziomie. Nic dziwnego, że instalacje grzewcze są nią standardowo napełnianie. Ale dobra woda pitna to nie to samo co dobra woda instalacyjna, zwana też kotłową.

Woda zawiera rozpuszczone gazy, takie jak tlen, może zawierać bakterie lub pleśnie, jest korozyjna w stosunku do metali, bogata w minerały (wapń). Te wszystkie czynniki, bardzo negatywnie wpływają na naszą instalację.

Po co naprawiać instalację skoro można zapobiegać awariom? Po co wymieniać jej części jeśli można je ochronić? Czemu masz się godzić ze spadającą wydajnością instalacji grzewczej skoro Ona może pracować cały czas tak samo?

Zapobieganie jest lepsze niż naprawianie. Jakość wody ma znaczący wpływ na stan instalacji. Im mniej szans da się kamieniowi kotłowemu, osadom, korozji, bakteriom, wahaniom wartości pH, tym lepiej. Poprzez ochronę wrażliwych części i zapewnienie odpowiedniego natężenia przepływu, podwyższamy jakość i wydłużamy okres bezawaryjnej eksploatacji systemu. Dzięki naszym rozwiązaniom chroniącym instalacje, nasi klienci mają zdecydowanie mniej problemów z awariami czy rosnącymi kosztami eksploatacji.

Mamy rozwiązania dla wszystkich systemów grzewczych i chłodniczych, w których cyrkuluje woda lub preparaty na bazie glikolu. Począwszy od kotłów centralnego ogrzewania, pomp ciepła, ogrzewania grzejnikowego i podłogowego, instalacji solarnych w domach aż do komercyjnych dużych systemów w budynkach użyteczności publicznej, szpitalach, zakładach pracy, basenach i innych obiektach wielko-kubaturowych.

Zanieczyszczenia uszkadzają instalacje od wewnątrz

Nie ma znaczenia czy instalacja jest stara, czy nowa. Woda instalacyjna ulega stopniowemu zanieczyszczeniu już w momencie rozpoczęcia eksploatacji. W każdej instalacji stosowane są różne metale. Poprzez wodę instalacyjną znajdują się one w kontakcie ze sobą za pośrednictwem elektrolitów w roztworze. Powstaje przez to korozja elektrochemiczna lub galwaniczna. Oprócz tego w obrębie takich elementów jak krany, grzejniki i inne komponenty może wystąpić przyspieszona korozja lokalna. Nawet stal nierdzewna jest na to wrażliwa.

Utrata wydajności i hałas są często spowodowane osadzaniem się kamienia kotłowego

 

Twardość wody pitnej jest określana przez zawartość wapnia i magnezu. Poprzez reakcję tych substancji z wodorowęglanem obecnym także w wodzie, powstaje i osadza się kamień kotłowy. Następuje spadek emisji ciepła, wrażliwe komponenty ulegają po jakimś czasie awarii. Kamień kotłowy może doprowadzić nawet do pęknięcia instalacji czy wymiennika w kotle.

 


Niewłaściwe pH i bakterie

Za wysokie lub za niskie pH uszkadza materiały, przez co różne elementy instalacji mogą przestać działać poprawnie. Stal jest niezwykle wrażliwa na niską wartość pH, podczas gdy aluminium ulega bardzo szybkiemu uszkodzeniu gdy pH jest zbyt wysokie. Do tego w wodzie mogą pojawić się bakterie, które mogą wyrządzić szkody.

Dzięki środkom ochronnym, inhibitorom korozji i filtrom magnetycznym Fernox skutecznie zapobiegamy zarówno odkładaniu się kamienia kotłowego jak i powstawaniu szlamu, reakcji pomiędzy elementami wykonanymi z różnych metali oraz tworzeniu się bakterii. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu instalacji możemy być pewni, że będzie bezawaryjnie służyła przez dziesiątki lat.

 

Co zrobić jeśli instalacja już jest zanieczyszczona, przestała częściowo lub całkowicie grzać albo nawet uległa awarii?
Z czasem w każdej niezabezpieczonej odpowiednio instalacji zaczną postępować skutki reakcji pomiędzy elementami instalacji, zacznie pojawiać się osad zatykający elementy instalacji, kamień kotłowy a instalacja w sposób na co dzień niezauważalny, bardzo powoli, ale stale, zacznie tracić swoją sprawność. Na końcu zawsze nas czeka awaria.
Jesteśmy na to świetnie przygotowani. Dzięki profesjonalnemu wyposażeniu i przygotowaniu oczyścimy Twoją instalację ze szlamu i kamienia i przywrócimy Jej pełną sprawność, a po wykonaniu czyszczenia, zabezpieczymy instalację specjalistycznymi środkami ochronnymi i filtrem magnetyczno-cyklonicznym, który w połączeniu ze środkiem chemicznym trwale zabezpieczy wszystkie urządzenia pracujące w twojej instalacji na długie lata.

                                                                                                                      Partner technologiczny:

Zobacz film

 

 

wróć na stronę główną