DOFINANSOWANIA

Poznaj możliwości dofinansowań dla domu , firmy i gospodarstwa

Rządowy program “Czyste Powietrze” 

Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania do 37 tys. zł w podwyższonym.

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

 

O dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich może wnioskować każdy, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych. W zależności jednak od specyfiki projektu, określane są warunki, które musi spełnić jego przyszły realizator.

 

Dofinansowanie można dostać m.in. na:

 

  • projekty sprzyjające ochronie środowiska, mające na celu np. ograniczenie ilości odpadów czy zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  • podniesienie efektywności energetycznej w budownictwie i transporcie miejskim;
  • wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw;

wróć na stronę główną