Poznaj MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA dla
domu, firmy i gospodarstwa:

Rządowy program

 

„Czyste Powietrze 3.0” 

 

Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W trzeciej edycji programy mówimy w zasadzie o największym dofinansowaniu w historii. Jego poziomy podzielono na trzy kategorie:

  • Podstawowy — 66 tys. zł
  • Podwyższony — 99 tys. zł
  • Najwyższy — 135 tys. zł (może pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji bez VAT)

POMOŻEMY CI ZŁOŻYĆ WNIOSEK! Po podpisaniu umowy przygotujemy i złożymy go w urzędzie.

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

O dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich może wnioskować każdy, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych. W zależności od specyfiki projektu określane są warunki, które musi spełnić jego przyszły realizator.

 

Dofinansowanie można dostać m.in. na:

 

  • projekty sprzyjające ochronie środowiska, mające na celu np. ograniczenie ilości odpadów czy zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  • podniesienie efektywności energetycznej w budownictwie i transporcie miejskim;
  • wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw;

wróć na stronę główną